Jak przygotować plik?

Przestrzeń barwna plików: CMYK lub skala szarości.
Inne przestrzenie barwne (np. RGB) będą automatycznie konwertowane do CMYK-a, z wykorzystaniem profilu ICC.

 

Maksymalna liczba kolorów:
druk na HP Indigo: 7 kolorów
(skala CMYK + Orange + CoolGray 11 +White)
druk na Mutoh: 4 kolory (skala CMYK)
druk na Canon DPLine: 1 kolor (Black)

 

Maksymalne nasycenia CMYK: 280%
ze względów technologicznych nie zalecamy stosowania apli ani większych obiektów w pełnym nasyceniu. Do druku używana jest farba kryjąca i przy pełnym nasyceniu powstają 4 gęste warstwy farby, która dość łatwo ulega zarysowaniom.

 

Czarne aple i obiekty na HP INDIGO:
ze względu na specyfikę druku zalecamy używanie w tych obiektach jedynie koloru czarnego CMYK: 0/0/0/100. Druk czarnych apli na HP Indigo gwarantuje bardzo dobre nasycenie czarnego bez konieczności podbijania dodatkowymi kolorami. Nie zalecamy stosowania czarnego złożonego ze składek CMY.

 

Rozdzielczość bitmap:

  • kolor (CMYK) 300 dpi
  • skala szarości 600 dpi
  • czarno-białe 1200 dpi

Czcionki zamienione na krzywe. Dopuszczalna jest praca z pełnymi zestawami fontów zaszytymi w pliku pdf (ang.: embed all fonts). Praca nie może zawierać białych obiektów z overprintem (z naddrukiem). W celu użycia koloru białego, zapoznaj się z instrukcją „Jak przygotować projekt z kolorem białym”

 

Czystość kolorystyczna prac:
Koszt druku uzależniony jest od ilości składek CMYK w jednej pracy.
Przykład: jeśli praca zawiera 2 kolory: CM (cyjan i magenta), ale gdzieś przypadkiem będą pozostawione 2 punkty: czarny (Black) i żółty (Yellow); zostanie policzony koszt druku dla 4+0 a nie tańszego 2+0.

 

DRUK I INTROLIGATORNIA
W celu zoptymalizowania czasu realizacji zleceń, drukarnia we własnym zakresie przygotowuje
impozycję plików do druku (uwzględniając wymagania maszyn drukarskich i introligatorskich).
Prosimy więc o przestrzeganie warunków technicznych.

 

• Plik przygotowany w formacie brutto z dodanymi 3 mm spadami.
• Napisy i elementy grafi czne, które mają znaleźć się na projekcie, powinny być odsunięte od linii cięcia o 3 mm.
• Plik pdf powinien zawierać jeden użytek. Prosimy nie dokonywać własnych montaży na arkuszu.
• Pdf powinien zawierać trimbox (zdefiniowany format netto pracy, po wydrukowaniu i obcięciu). Plik nie może zawierać żadnych znaczników drukarskich (paserów, linii cięcia, kostek kolorów, itp).
• Prace jednorodne (identyczny format, orientacja, podłoże, nakład), należy przygotowywać jako wielostronicowy pdf.
• Prace niejednorodne (różny format, orientacja, podłoże, nakład), należy przygotowywać w oddzielnych pdf-ach.
• Dla prac typu książka lub broszura – okładka i środek powinny być zapisane w oddzielnych wielostronicowych pdf-ach.
• W projektach opraw klejonych okładki należy zmontować uwzględniając grubość grzbietu (wielkość tę podaje drukarnia). W projekcie pdf: jedna strona powinna zawierać: IV okładkę, grzbiet, I okładkę. Druga strona: II okładkę, przerwę na grzbiet, III okładkę.

 

Przykład: Projekt dwustronnych ulotek A5, w 5 wersjach w nakładzie 5×100 egz., powinien być przygotowany jako jeden pdf, który będzie miał łącznie 10 stron: I. strona to przód ulotki nr 1, II strona to tył ulotki nr 1, III strona to przód ulotki nr 2, itd. Każda strona to jeden użytek brutto.

 

Arkusze plano
Istnieje możliwość zamówienia arkuszy plano. W tym przypadku drukarnia świadczy tylko usługę druku
i przekazuje klientowi arkusze do dalszej samodzielnej obróbki. W tym przypadku obowiązują inne warunki.
• Plik pdf należy zmontować wg własnych potrzeb: impozycja, linie cięcia, pasery itp.
• W przypadku dodawania paserów, powinny one mieć kolor identyczny jak kolorystyka grafiki. Np.: jeśli kolorystyka grafiki będzie 4+1 (CMYK+black), a pasery z obu stron będą w CMYK, to skalkulowany zostanie koszt druku 4+4.
• Formaty arkusza oraz zadruku, powinny być dopasowane do specyfikacji drukarni.

Szczegółowa instrukcja przygotowania plików dostępne w wesji PDF do porana tutaj.